نوع صحبت کردن خوب را جای بد و بد را جای خوب به طرف قالب کردن

نوع صحبت کردن خیلی مهم هست . چه کلمه یا جمله ای را به هم بچسبانیم تا بهترین جمله را به طرف مقابل تحویل بدیم . این خیلی مهم هست .

امروز با یکی صحبت میکردم . یه نوع بحث بود قبلا هم با او بحث کرده بودم اعتقادی به باور های شیعه ندارد میشه گفت تا حدی . با اینکه به گفته خودش بچه دار نمیشد و من یه بار از حرفهاش گرفتم که حاجت بچدار شدن خودش را از امام رضا گرفته . ولی تو حرفهاش بی اعتقادی جوش میزنه .

صحبت را برای این به اینجا آوردم برای اینکه تو بحث کلمه ها را طوری میپیچانه که در آخر خود شما به عنوان بی اعتقاد معرفی میشین . و اگر یه چند آدم بی سواد و کم دانش دورو برتان باشه شما را متهم به کفر میکنن . عجـــــــــــــــــــب زمانه ای شده /

خوب گفتن که دشمن دانا بس بهتر از دوست نادان هست هــــــــــــــــــــــــــا .

متاسفانه ای مثال را دوروبرم زیاد دیدم . کسانی که هیچ اطلاعاتی ندارند . و دم از علم و دانش میزنن .

میگفتم ... الان تو این زمانه که ما زندگی میکنیم یه جور مولتی اعتقاد به وجود آمده هر کس تو نظر و اعتقاد خودش مثل سیمان سفت شده و هیچ چکشی به آن اثر نمیکنه . وقتی هم آدم صحبتی یا کلمه ای میگه هی سر آدم میزنن که کلتو پر کردن .

ولی من به حرف اینو آن معتقد نشدم خیلی فکر کردم و میکنم . خیلی شک کردم .آره انسان حق اینو هم داره شک کنه شک کردن عیب نیست شک بی نتیجه عیب هست . و در آخر به این رسیدم کهآق حتمی خدای هست . اگر از کسانی هستید که شک میکنید به این فکر کنید که .... کی گفته بود که چشمها بالای سر باشه . کی گفته بود مغز با جمجمه محافظت بشه کی گفته بود هر دست 5 تا انگشت داشته باشه کی گفته بود موقه رفتن گردو گبا آدم ادسه یا سرفه کنه . و میلیاردها از این کی گفته بودها که فقط درون خود ما هست . چطور ممکن هست این همه نظم و نظام بدون صاحب باشه .

نمیدانم که این درست هست یا نه ولی بحث کردن با خیلی از کسان بی فایده هست و من دیگه بحث نمیکنم لاعقل سعی میکنم که نکنم چون که همیشه بی فایده بوده و هر کس تو نظر خودش پا فشاری میکنه . و هستن کسانی که آخر صحبت را طوری میچرخانن که آخرش شما آدم بده میشین .

خداوند عقل گوش و چشم و زبان ما را برای درک نور الاهی  آگاه و معتقد کند .

و جهل ما را از بین ببرد و وجود ما را از خواهان خوبیها و دوری جویان بدیها قرار بدهد .

در آخر میبخشید که اگه کلمات را غلط غلوط نوشتم آخه وردم خرابه

/ 0 نظر / 49 بازدید