کیمیاگری خانم های ایرانی در آغاز سال نو

دیده میشود که خانم ه در این روز ها دست به کیمیا گری و کارهای عجیب میکنن.

اشتباهی که خانم ها میکنن و در روزهای آخر سال بیشتر دست به این کار میکنن . حتما میپرسید چه کاری . خانمها دست به ابتکار میزنن و مایع وایتکس که همان سفید کننده هست را با مواد دیگر مانند تایت یا ریکا . مایع ظرف شوئی  و یا ....

غاتی میکنن تا ماده تمیز کننده قوی به دست بیارن

این اشتباه بزرگ هست که خیلی ها ضرر آن را کشیدن . غاتی کردن دو ماده شیمیای . که آشنایی از آن نداریم خیلی خطر ناک هست.

در استفاد از مواد شوینده باید بحث ایمنی را از یاد نبرد . و از دستکش و ماسک استفاده کرد و حتی عینک . البته در استفاده از وایتکس  سفید کننده . و مواد از این قبیل . همچنین در فضای بسته استفاده نکنید که غاز حاصل میتواند به ششهای شما ضرر برساند . خیلی دیده شده کسانی که در اصر رعایت نکردن نکات ایمنی در مصرف این جور مواد دچار مسمومیت تنفشی شدن .

پس به کسانی که این کار را میکنن و از ضرر ان بی خبر هستن اطلا بدهیم تا از ضرر این جور مواد در آمان بمانند

/ 0 نظر / 39 بازدید