یکی گفت یکی شنید کی انجامش میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از خیابان که میگذرید خیلی چیزها فرق کرده تصاویری هستن که تازه تازه دارن با بزرگ نمای توجه چشم را به خودشان جلب میکنن .

افزایش دست فروشان . اون هم پیرمردان و پیرزنان که رفتارشان نشان میدهد که تازه وارد این کار شدن با جسمی که توان ماندن در سر خیابان را ندارند . پیرزنی که از نشستن تو پیاده رو خجالت میکشد و با چادر رویش را پوشانده هست .

باید کور باشیم و نبینیم  خیلی از مردم هشتشان گروی نهشان هست .

خیلی ها هستن که خیلی وقت هست گوشت نخوردن .

مسخره هست که وقتی گوشت گران شد بگوید ببینید من که گوشت نمیخورم چیزیم نمیشه . در حالی که نفهم نفهمید که خودش صبح تا شام یه جا نشسته و کار سختش خوردن و  به دستشویی هست . در حالی که او کارگر ده ساعت تو روز از اون بدن کار میکشد اون داره فشاری که از توان جسم ش خارج هست به بدنش وارد میکنه

اون باید گوشت بخوره تا توان کار کردن فردایش را فراهم کند وقتی تو ماشین گاز اضافه داده شود . اون ماشین سوخت و بنزین اضافه مصرف میکند و در غیر نداشتن سوخت از کار می افتد. مانند کسانی که جلوی بیمارستان صف کشیدن برای ویزیت .

درامدها به ریال و خرجهای زندگی به دولار شده .

کاش میشد به همدیگه بگیم که فقر  رنگ دین و ایمان را تو دلها کم رنگ میکنه .

هیچ کس نمتواند مثل حضرت علی (ع) باشد . ولی چرا تلاش نکنیم که از هزاران خصلت خوب ایشان برای خودمان صدتا یا اگه نشد پنجاه تا و یا .... الگوی زندگی قرار بدهیم .

کاش خیلی از کاشهای خوب آرزو نمیشد و به واقعیت تبدیل میشد .

 

 

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید
saeid

اگه میتونی بگو چطور اهنگ گذاشتی ممنون[لبخند]