آموزش جودو در تصاویر

Obi Otoshi

Seoi Otoshi

Yama Arashi 

Osoto Otoshi 

Daki Wakare

Hikikomi Gaeshi 

Tawara Gaeshi

 

Uchi MakikomiShinmeisho No Waza (newly accepted techniques)

 

Morote Gari

Kuchiki Taoshi 

Kibisu Gaeshi

Uchi Mata Sukashi

 

Daki Age

 

Tsubame Gaeshi 

Kouchi Gaeshi 

Ouchi Gaeshi

 

Osoto Gaeshi

 

Harai Goshi Gaeshi

 

Hane Goshi Gaeshi

 

Kani Basami 


Osoto Makikomi 


Kawazu Gake

Harai Makikomi 

Uchi Mata Makikom


Sode Tsurikomi Goshi 


 

Ippon Seoinage

 

GROUND TECHNIQUES (NEWAZA)
Holdown Techniques (Osaekomi waza)

 

Yoko Shiho Gatame Tate Shiho Gatame

 

Kuzure Tate Shiho Gatame Kata Gatame

 

Kami Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame

 

Mune Gatame (or another)
Kesa Gatame 

 

Kuzure Kesa Gatame
Makura Kesa Gatame 

 

Ushiro Kesa Gatame
 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید