قوانین داوری 2016 – 2013


  • داور و قاضی:

تنها یک داور روی تاتامی و یک داور روی میز ویدئویی به کمک ارتباط رادیویی با یک عضو کمیسیون داور ی یا  داور دیگری که مبارزات را قضاوت کند .

یک سیستم چرخش بین داوران اجرا خواهد شد .

هیات منصفه ijf فقط زمانی که دخالت آنها لازم باشد دخالت خواهد کرد .

 

  • ارزیابی فنی :

ایپون : فقط به امتیازهایی داده می شود که تکنیک اجرا شود یا تأثیر واقعی داشته باشد که حریف با پشت به زمین بخورد .

 

  • فرود در موقعیت پل :

همه حالت های فرود در موقعیت پل منجر به ایپون خواهد شد .

 

  • جریمه ها :

در طول مسابقه سه اخطار وجود خواهد داشت و چهارمی هانسوکو  ماکه است (سه هشدار و سپس اخراج )

اخطار برای حریف امتیاز نخواهد داشت فقط امتیازات فنی بر روی تابلوی نتایج خواهد بود .

در پایان مبارزه اگر امتیازات مساوی بود ورزشکاری که اخطار کمتری داشته باشد، برنده است .

اگر مسابقه ادامه پیدا کند به وقت طلایی ( با توجه به قرعه ) اولین گیرنده امتیاز فنی برنده یا اولین گیرنده اخطار بازنده می شود .

 

  • تنبیه با اخطار :

شکستن گارد با دو دست

گرفتن صلیبی باید با یک حمله فوری باشد همین قانون برای گرفتن کمربند و گرفتن یکطرفه صادق است .

داوران  باید حریفانی که در گرفتن کیو می کاتا در گیر نیستن ( یا کسانی که تلاش نمی کنند با حریف درگیر شوند به شدت جریمه کنند. )

در آغوش کشیدن حریف

 

  • تنبیه با هانسوکوماکی :

همه حمله ها یا دفاع با یک یا دو دست یا با یک یا دو بازو به پایین تر از کمربند در تاچی وازا .

- اوسایکومی کانستسو  وازا - شیمه - وازا

اگر از داخل شروع شده باشد و ادامه پیدا کند به بیرون از محوطه مسابقه ، بلامانع است .

امتیاز اوسایکومی وقتی 10 ثانیه باشد یوکو . 15 ثانیه وازاری . 20 ثانیه ایپون

- کانستسو  وازا و شیمه وازا اگر منطقه مسابقه شروع شود و موثر تشخیص داده شود بر حریف وقتی ورزشکاران به بیرون منطقه مسابقه بروند می تواند ادامه پیدا کند.

- کانستسو  وازا برای نوجوانان مجاز است .

 

  • تعظیم : 

وقتی به منطقه تاتامی ورزشکاران وارد می شوند باید به منطقه مسابقه با راه رفتن وارد شوند ، در منطقه مسابقه در یک زمان به هم تعظیم کنند .

قبل از شروع مسابقه حریفان نباید با یکدیگر دست دهند.

 

  • زمان مسابقه :

هیچ محدودیت زمانی برای وقت طلایی وجود ندارد ( هانتی کنسل شده )

 

   _________ منبع : http://marivanjudo.mihanblog.com/post/39

_______________________________________________________

 

/ 0 نظر / 62 بازدید