هم گران میشود هم بیکیفیت

نرخ بنزین بالا رفته :

چند وقتی هست که شهروندان تبریزی با مشکل دیر روشن شدن ماشینشان در اول صبح دارند . خیلی ها که خبر ندارند به تعمیرگاه ها مراجعه میکنن . و هزینهای سنگینی هم برای برطرفی مشکلشان پرداخت کردن . ولی بی خبر از آن هستن که مشکل اصلی از بنزین هست نه چیزه دیگه .

این خیلی بد هست کالاهای مصرفی مردم هم هی گران بشن و هم بی کیفیت .

در این کار هیچ انصافی نیست . بلکه حرام و ظلم هست .

همان کالا را با قیمت بالا و با کیفیت پایین خریدن .

مردم باید هر کدام مدیر کشور باشن و دیدن چنین مواردی موارد را گزارش کنن چه به مسئولین چه به رسانه ها تا به کشف و حل مشکل پرداخته شود . و با کسانی که به عمد یا غیر عمد باعث بانی چنین مشکلی هستن برخورد شود .

به امید بهینه شدن مدیریت مدیران کشور

/ 0 نظر / 85 بازدید