تصاویر به همراه نوشته

ای نفس کش کی جرات داره بیاد جلو

ای  دستت بشکنه که سرم شکستی

ای ملت آتشنشانی خبر بدید سر کوه آتیش گرفته

ای ننه شیر اب گرم یکمی بیشتر باز کن حمام سرد شده

هی یارو چی نگاه میکنی

این عکس سوپرمن آمریکا هست که میره بخوابه تو رختخواب

این یکی از نادرترین فنهای دنیای رزم هست که بین این دو مبارز شکل گرفته

ای بروسلی کجای حریف جدیدت منم

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمدرضا

اشگی ه