بخش دوم آموزش اصطلاحات جودو

 • جودوکا: جودوکار
 • اوکِمی: تکنیک افت بی خطر (نحوهٔ صحیح زمین خوردن)
 • کوزوشی: کشش و بر هم زدن تعادل
 • مای‌ماواری: غلت به جلو
 • دوجو: محل تمرین جودو
 • سِن‌سِی: استاد
 • میگی: راست
 • هیداری: چپ
 • جودوگی: لباس جودو
 • ریتسو: بلند شو
 • سزا: بشین
 • رِی: دستور ادای احترام
 • هاجیمه: دستور شروع مسابقه
 • مَتِی: دستور توقف مسابقه
 • جونای: داخل
 • جوگای: خارج
 • تاتامی: تشک جودو
 • نه‌وازا: کار در خاک
 • توری: مبارزی که اجرای فن می‌کند
 • اوکی: مبارزی که فن بر روی او اجرا می‌شود
 • آنزا: چهار زانو نشستن
 • آشی وازا: تکنیکهای پا
 • آیومی آشی: راه رفتن معمولی
 • گوشین هو: روش‌های دفاع از خود
 • گوشین جوتسو: هنر دفاع از خود
 • هانسوکوماکی: شکستن مقررات در مسابقه
 • جی گوهان تای: وضعیت اصلی دفاع
 • جوسی کی: نشستن در مکان بالا برای جودوکاران سطح بالا
 • کاکی: اجرای واقعی پرتاپ
 • کی کو: تمرین
 • کی گا: صدمه
 • کی آی: فریاد روحیه بخش
 • کوشی وازا: تکنیکهای کمر
 • مودان شا: کسی که کمربند سیاه ندارد
 • ناگه وازا: تکنیکهای پرتاپ کردن
 • اوه بی: کمربندی که روی لباس می‌پوشند
 • ری گی شاهو: تشریفات وآیین رسوم تشک
 • رنراکووازا: تکنیکهای ترکیبی
 • رنزوکووازا: تکنیکهای ادامه دار
 • ریسوری: تعظیم کردن در حات ایستاده
 • شی آی: مسابقه
 • سوتای رنشو: حریف تمرینی
 • تای ساباکی: راه رفتن به صورت استاندارد جودو
 • توکویی وازا: تکنیکهای مورد علاقه
 • تسوکوری: وضعیت گرفتن برای پرتاپ
 • تسوری کومی: بال کشیدن
 • وازا: تکنیک
 • یودان شا: کسی که کمربند سیاه دارد
 • زاری: تعظیم کردن در حالت زانوزده
 • نوگاره کاتا: روش‌های فرار

فنون

اجرای فن هارای‌گُشی

فنون جودو در دو بخش فنون پرتابی و فنون کانست وازا و شیمه وازا قرار می‌گیرد:

ناگه‌وازا(فنون پرتابی)

این فنون که به فنون پرتابی شهرت دارد در سه بخش ته وازا(فنون دست)، کوشی وازا (فنون کمر) و آشی وازا (فنون پا) انجام می‌شود، مانند:

 • اوچی ماتا
 • اوچی گاری (فنون پا)
 • کوچی گاری (فنون پا)
 • اوسوتو گاری (فنون پا)

کاتامه‌وازا(کانسس، شیمه)

 • کان ستسو وازا (کانسس): برگرداندن و فشردن مفصل‌ها به سوی مخالف و بیش از دامنه حرکت طبیعی‌شان
 • شیمه‌وازا: انسداد شریان‌های خون‌رسان به مغز
 • ناگه وازا(nage waza) تکنیکهای پرتابی
 • تاچی وازا (tachi - waza): تکنیکهای ایستادن
 • ته وازا (te-waza): تکنیکهای دست
 • کوشی وازا (koshi-waza):تکنیکهای مفصل رانی یا کمر
 • اشی وازا (ashi-waza):تکنیکهای پا یا ساق پا
 • سوتمی وازا (sutemi-waza): تکنیکهای فداکارانه* ماسوتمی وازا (ma-sutemi-waza): تکنیکهای خوابیده از پشت
 • یوکو سوتمی وازا (yoko-sutemi-waza):تکینکهای خوابیده از پهلو
 • نه وازا یا کاتامه وازا (ne-waza): تکنیکهای گلاویزی
 • اوسای کومی وازا (osaekomi-waza):کنترل کردن و نگه داشتن
 • شیمه وازا (shime-waza): خفه کردن
 • کانستسو وازا (kansetsu-waza): قفل کردن و شکستن مفاصل
 • آتمی وازا (atemi - waza): تکنیکهای ضربه زدن به نقاط حساس

امتیازات

در این ورزش چهار نوع امتیاز وجود دارد که به ترتیب زیر می‌باشد:

 1. یوکو امتیاز متوسط معادل ۱ امتیاز
 2. وازاری امتیاز بزرگ معادل ۱۰ امتیاز است.
 3. ایپونامتیاز کامل یا ضربه فنی محسوب شده که معادل ۱۰۰ امتیاز است و کسب این امتیاز باعث برد و پایان مسابقه می‌شود.

کسب دو امتیاز وازاری در طول مسابقه نیز معادل امتیاز ایپون و پایان مسابقه‌است.

پیش‌تر امتیازی به نام کوکا نیز وجود داشت که در سال ۱۹۸۸ حذف شد.

_____________________ منبع :http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88

/ 2 نظر / 227 بازدید
MaMal00

سلام وبلاگ باحالی داری خواستی به ما یه سر بزن تبادل لینکم میکنیم اونم از نوع لوگو دارش منتظرتما

MaMal00

سلام وبلاگ باحالی داری خواستی به ما یه سر بزن تبادل لینکم میکنیم اونم از نوع لوگو دارش منتظرتما