خشک شدن پر آب ترین رودخانه ایران

رودخانه کارون - اهواز

در کنار این خبر باید بگم که دریاچه ارومیه در وضع بدی هست . واگر خشک شدن این دریاچه ادامه یابد خطر بزرگی منطقه آذربایجان را تهدید میکند بادهای  که به جای خاک نمک حمل میکند و کشاورزی منطقه به باد میره علاو بر اون یک نماد ملی یک ارزش ویک تیکه از احساس ماست که نباید از بین بره

حالا که فکر میکنم میبینم از اون زمانی که  دریاچه در حال خشک شدن هست زمستانهای آذربایجان نیز بی برف مانده دیگه برفی نیست . دارد شکل برف از یادمان میره

 

/ 0 نظر / 22 بازدید