استاد مقصود سعادتی : دارنده دان شش رشته جودو در کشور

استاد مقصود سعادت دارنده دان شش جودو  از اساتید برتر کشوری هستند . که در رشته جودو از نام آوران کشور هستن . 

استاد سعادت در زمینه های مسابقات جودو  و کاتا و همچنین مربیگری از درخشندگان این رشته هستن 

استاد مقصود سعادت دارنده مدرک بین مللی مربیگری Jacgues rogge هستند .

 

ایشان همچنین در زمینه های دفاع شخصی نیز استاد  هستن .

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

نمونه مدارک استاد:

و............................

/ 0 نظر / 251 بازدید