فنون دان 2 جودو ( آموزش فنون دان دو جودو به صورت تصاویر ]

Kouchi Makikomi = کوچی ماکی کومی

______________________________________________________

Osoto Guruma = اسوتو گوروما

___________________________________________________________

O Guruma = او گوروما

/ 1 نظر / 391 بازدید
دانیال

خوب بود ولی کم همین